Asbestproblemen?

Wij brengen snel en zorgvuldig uw asbestprobleem in kaart, bedenken de beste oplossing en zorgen voor een minimale verstoring van uw bedrijfsproces. Via één aanspreekpunt nemen wij de asbestsanering en desgewenst de herstelwerkzaamheden voor onze rekening.

U doet een offerteaanvraag en wij maken met u een afspraak om ter plaatse de situatie te bekijken en om de hoeveelheid asbest en/of werk in te schatten. We kunnen dan meteen adviseren hoe we het asbestprobleem het beste kunnen oplossen.
Op basis van deze gegevens maken wij een heldere offerte.
Wanneer u akkoord bent met de offerte en wij hebben deze getekend retour ontvangen, maken wij een afspraak voor de asbestinventarisatie. Van deze inventarisatie ontvangen wij een rapport, dit duurt ongeveer twee weken. Met dit rapport kunnen wij de sloopmelding (vergunning) doen bij de gemeente. Na het doen van de sloopmelding duurt het 4 weken voordat we mogen starten met de sanering.

Voorafgaand aan het moment van starten schrijven wij een werkplan, waarin alle gegevens en de werkwijze van de sanering beschreven staan. Tegelijk doen wij de melding van de startdatum en tijden bij de gemeente, de Inspectie SZW en de instelling die ons certificaat controleert. Mensen en machines worden ingepland en er worden afspraken gemaakt met een laboratorium voor de vrijgave.

Voordat wij kunnen starten met de werkzaamheden moet de locatie waar gesaneerd wordt leeg en bezemschoon zijn!

Binnensituatie
In de ruimte waar het asbest zich bevindt, wordt een luchtdichte ruimte gemaakt (containment). Aan dit containment wordt een onderdrukmachine en een doucheunit geplaatst. Als alle asbest is verwijderd en de ruimte is schoongemaakt moet er een vrijgavemeting worden gedaan door een onafhankelijk laboratorium.
Buitensituatie (daken)
Bij de sanering starten we met het afzetten van het gebied met lint (asbest, verboden toegang) en borden waarop staat dat er asbest wordt gesaneerd. Steigers, ladders en hoogwerkers worden klaargezet. De douchewagen wordt aan het werkgebied gekoppeld en de medewerkers trekken hun beschermende kleding aan en zetten uiteraard het gelaatsmasker op met aanblaasunit. De asbesthoudende materialen die gesaneerd gaan worden, worden indien nodig natgemaakt. Dan worden de golfplaten gedemonteerd. Aansluitend het demonteren wordt er schoongemaakt met behulp van een stofzuiger.Onze medewerkers zijn altijd herkenbaar aan hun bedrijfskleding. Aan het einde van de dag ruimen ze alles netjes op en uiteraard gaan ze heel zorgvuldig om met uw bedrijfspand/woning en/of uw spullen.

Als het containment vrij is van asbest en is schoongemaakt moet er een verplichte vrijgavemeting plaatsvinden. Hierbij wordt er gemeten of er nog asbestvezels in de lucht zitten. Deze meting duurt ongeveer drie uren. Wanneer de meting goed is, kan het containment worden afgebroken en het werk worden opgeleverd.

Visuele inspectie in een buitensituatie vindt plaats als alle asbest is verwijderd en schoongemaakt. Het gebouw moet stofvrij zijn en er mogen geen asbestdeeltjes meer aanwezig zijn. Deze verplichte vrijgave wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium gedaan.

Als er een vrijgave is mag de afzetting worden opgeruimd en kan het werk worden opgeleverd. U krijgt van ons een bewijs van vrijgave en een stortbon van het verwijderde asbest. Desgewenst kan Man&Mach de herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Ook op het gebied van sloopwerken kunt u bij Man&Mach terecht. In samenwerking met derden regelen wij voor u de complete sloop. Geen half werk. Man&Mach.

> Offerte aanvragen