Wat is asbestinventarisatie of asbestonderzoek?

Voordat begonnen wordt met het saneren of verwijderen van asbest dient er een asbestinventarisatie te worden gedaan. Dit is een soort onderzoek of test dat wettelijk is bepaald. Hierbij wordt volgens de SC-540 richtlijnen onderzocht of er asbest in een gebouw verwerkt is. Ook wordt tijdens dit onderzoek bepaald waar zich deze (mogelijk) asbest bevindt en of het verstandig is om dit te verwijderen. Daarnaast brengt men alle risico’s en vervolgstappen in kaart. Een asbestinventarisatie wordt ten alle tijde uitgevoerd door een deskundig SC 540-gecertificeerd bedrijf.

Tijdens een inventarisatie onderzoekt een inspecteur uw volledige gebouw op aanwezigheid van asbest. Hierbij neemt hij, indien nodig, materiaalmonsters. Vervolgens worden deze monsters onderzocht in een laboratorium. Deze analyse kan ook op locatie zelf worden uitgevoerd zodat de feiten sneller boven water komen.

Wat is een asbestinventarisatierapport?

Na een asbestinventarisatie worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd in een rapport: het asbestinventarisatierapport. Hierin staat informatie over de locatie en de hoeveelheid plus soorten asbesthoudende materialen. Ook wordt in het rapport duidelijk wat de urgentie is voor het weghalen van het asbest en het plan van aanpak daarvoor. Tot slot wordt er een indicatie van de saneringskosten gegeven.

Voordat er daadwerkelijk overgegaan kan worden op het verwijderen van asbest dient dit asbestinventarisatierapport opgesteld te worden.

Is asbestinventarisatie verplicht?

Ja zeker. Wanneer u asbest wilt laten verwijderen is een asbestinventarisatie verplicht om vooraf te laten doen. Onder het kopje ‘Soorten asbestinventarisaties’ komt aan bod welke soorten inventarisaties het verwijderen of saneren van asbest mogelijk maken. U kunt aan de hand van een inventarisatie ook beslissen om het asbest te laten zitten, zo lang dit veilig is voor gebruikers van desbetreffende ruimte.

Het belang van asbestinventarisatie

Het is van belang om een asbestinventarisatie te laten doen. Het is niet verstandig zomaar op eigen houtje asbest te verwijderen, welke voorzorgsmaatregelen je ook neemt en aan welke strenge eisen je ook voldoet. Als je asbest op de verkeerde manier weghaalt kan het zelfs gevaarlijker worden dan wanneer het blijft zitten. Je mag van de overheid tot maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen. Er mogen echter beslist geen asbestvezels vrijkomen. Deze kunnen namelijk ingeademd worden met alle gevolgen van dien. Maar let op: je bent in geval van asbest altijd verplicht om een sloopmelding te doen bij de Rijksoverheid. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit.

Een gecertificeerd bedrijf heeft jarenlange ervaring op gebied van asbest verwijderen en het incalculeren van alle risico’s. Zij weten precies hoe ze moeten handelen, inventariseren en het in kaart brengen van vervolgstappen. Hoe hoger het risico van de verwijdering, des te zwaarder de maatregelen die genomen moeten worden.

Hoeveel kost asbestinventarisatie?

De kosten voor een asbestinventarisatie hangen af van het type dat u laat uitvoeren, zoals een Type 0-, Type A- of Type B-inventarisatie Het merendeel van de kosten, ongeveer 70%, gaan op aan de inventarisatie zelf. Grofweg 25% gaat naar het opstellen van het asbestinventarisatierapport en zo’n 5% rekent men aan voorrijkosten.

U kunt besparen op voorrijkosten door voor een bedrijf te kiezen bij u in de buurt. Voorrijkosten zijn doorgaans tussen de € 0,50 en € 1,- per gereden kilometer. Daarnaast kun u besparen op het inventariseren van asbest door voor een quickscan of Type 0-inventarisatie te gaan. Deze inventarisatie is echter alleen in bepaalde omstandigheden voldoende en het rapport daarbij schept geen mogelijkheid tot het daadwerkelijk verwijderen van asbest.

De totaalkosten van een asbestinventarisatie hangen af van wat er geïnventariseerd moet worden en waarvoor het rapport nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om het dak van een schuur t.b.v. dakvervanging, het saneren van een vloerzeiltje of om een complete woning die gesloopt moet worden. Er zit daarbij nogal een verschil in de kosten. De kosten zijn in principe voor elk type onderzoek vanaf € 250,- ex. btw.

Soorten abestinventarisaties

In totaal heb je vijf type asbestinventarisaties met een verschillend kostenplaatje: Type 0, Type A, Type B, Type C en tot slot Type G. Een Type 0-inventarisatie is een zoals gezegd een zogenoemde quickscan en heeft als doel om vast te stellen of er asbest aanwezig is in het desbetreffende pand. De quickscan is niet bepalend voor het afbreken van bepaalde zaken en berust puur op waarnemingen met het blote oog. Het doel van een Type 0-inventarisatie is om aan te geven of er (mogelijk) asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw. Let op: een quickscan alleen is dus niet voldoende om te starten met asbestsanering.

Naast de quickscan heb je de Type A-inventarisatie. Deze vergelijkt men wel eens met de Type 0-inventarisatie maar is wel degelijk verschillend. Bij een Type A-onderzoek wordt er ook visueel gecheckt op asbesthoudende materialen. In tegenstelling tot de quickscan wordt na dit onderzoek wél een rapport opgesteld.  Met dit rapport is het wel mogelijk om met slopen of verbouwen te beginnen.

Ten derde is er een Type B-inventarisatie. Dit onderzoek is een aanvulling op een Type A-inventarisatie. Dit onderzoek voert men dus alleen uit wanneer er (mogelijk) asbest aanwezig is. Het kan zo zijn dat men bij deze inventarisatie een deel van een gebouw moet afbreken om te checken of ergens op een verborgen plek asbest aanwezig is. Omdat het vaststellen van asbest bij dit onderzoek lastiger is en er meer arbeid verricht moet worden, ziet u dit terug in de kosten.