Wederom primeur voor Man&Mach met nieuwe toepassing MiniContainment

Voor opdrachtgever BAM Wonen Renovatie Concepten heeft Man&Mach een succesvolle pilot uitgevoerd met het saneren van Sandwich kozijnpanelen met MiniContainment. Asbesthoudende Sandwich kozijnpanelen zijn in Nederland nog niet eerder met MiniContainment gesaneerd. Dit betekent wederom een primeur voor asbestspecialist Man&Mach, die eind november met MiniContainment als eerste in Nederland asbesthoudende dorpels uit badkamers saneerde.

 

 

Het project, waarbij Man&Mach asbesthoudende Sandwich kozijnpanelen met MiniContainment saneert, omvat 56 woningen van Woningbouwvereniging Nijestee die energetisch worden verbeterd. De sanering vindt plaats in bewoonde toestand. Met MiniContainment bewijst Man&Mach dat het saneren van asbest uitgevoerd kan worden met minimale overlast voor bewoners.

Directeur Sjoerd Kuiper: “Met MiniContainment kunnen we onze opdrachtgevers meer bieden, omdat we in kortere tijd met veel minder overlast onze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast is het saneren veiliger, doordat er minder kans is op blootstelling dan bij een ‘normale’ asbestsanering.”