Wat is asbest

Het verhaal van asbest was aanvankelijk vooral een succesverhaal. Onverwoestbaar, onbrandbaar en vooral bijzonder goedkoop. Asbest was een mineraal met welhaast magische eigenschappen. Er zullen weinig materialen zijn waarvan de reputatie zo snel is veranderd als van asbest, van uiterst positief in uiterst negatief. In bijna elk huis in Nederland kunnen we asbest aantreffen, terwijl 30 tot 40% van de grote kantoorgebouwen zelfs vol zit met asbesthoudende materialen. Dit feit houdt een ernstige bedreiging van ons milieu in. Veel mensen weten niet dat asbest in zo’n 3.000 producten is verwerkt. Wanneer we ons hier beperken tot huizen en gebouwen kunnen we o.a. asbest aantreffen in muren, deuren, trappenhuizen, liftschachten, schoorstenen, vloerbedekking, vensterbanken, dorpels en isolatiemateriaal.

Soorten asbest

Er bestaan 6 verschillende asbestsoorten. Deze asbestsoorten verschillen, behalve in chemische samenstelling, ook van kleur. Van deze asbestsoorten zijn er maar drie commercieel bruikbaar:

  • Chrysotiel (wit asbest) 84% van wereldproductie
  • Crocidoliet (blauw asbest) 12% van wereldproductie
  • Amosiet (bruin asbest) 4% van wereldproductie

Eenmaal verwerkt in producten, is de kleur geen aanwijzing meer voor de asbestsoort die is gebruikt. Het bewerkte asbest heeft een wit-grijze kleur.

Hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest

Asbest laat zich goed binden. Waar de hechting van bindmiddelen aan glasvezelmateriaal een probleem vormt, is de hechting van asbestvezels aan bindmiddel als cement, kalk, magnesiet en gips uitstekend te noemen. We komen asbest dan ook het meest tegen in composietmaterialen. Ook is asbest veel verwerkt in kunststoffen om vooral de buigsterkte van deze stoffen te verbeteren.

Een belangrijk gegeven in de asbestproblematiek is de manier van binding. Asbest kan hechtgebonden en niet-hechtgebonden zijn. Materialen waarbij gemakkelijk vezels vrijkomen, heten niet-hechtgebonden; voorbeelden hiervan zijn asbestboard en spuitasbest. Hechtgebonden noemen we de materialen waarbij zonder schuren, boren, e.d. geen vezels vrij kunnen komen.

Toepassingen van asbest

De toepassing van een materiaal wordt bepaald door zijn eigenschappen. Het scala van toepassingsmogelijkheden van asbest is vrijwel onbeperkt. Vanwege deze goede toepassingsmogelijkheden is asbest verwerkt in veel producten. De meeste asbestvervangende materialen beschikken over enkele eigenschappen van asbest, maar nog nooit werd deze unieke combinatie van onverwoestbaar, onbrandbaar en goedkoop geëvenaard. De belangrijkste constructies waarin we asbest aantreffen zijn:

  • Fabrieken en gebouwen
  • Viaducten en tunnels
  • Trams, metro- en treinstellen
  • Schepen
  • Ovens en kassen
Toepassingen Asbestsoort(en)
Asbestcementplaten Wit
Golfplaten Wit
Dakleien Wit
Glassal en massal Wit
Bloembakken Wit
Spuitasbest Bruin/ blauw
Asbestweefsels Wit
Asbestzeil Wit/ blauw
Asbestpapier Wit/ bruin
Asbestkarton Wit/ bruin
Asbestboard Wit
Colovinyltegels Wit
Isolatieschalen Blauw
Leidingen en kokers Wit
Ventilatiekanalen Wit
Buizen Wit/ blauw

 

Vermoedt u asbest in uw woning of bedrijfspand? De asbestcheck van Man&Mach helpt u asbest herkennen. Doe hier de asbestcheck en laat asbest veilig en snel saneren.

Verwijderen van asbest

Man&Mach beschikt over diverse teams van vakbekwame en gecertificeerde medewerkers om asbest op een verantwoorde manier te verwijderen. Hiervoor worden diverse technieken gebruikt. Onderscheid kan worden gemaakt tussen een containment (binnensanering) en een buitensanering.

Containment, binnensanering asbest

Een containment is een afgesloten, luchtdichte ruimte waarbinnen het asbest wordt gesaneerd. Op deze afgesloten ruimte word onder andere een onderdrukmachine aangesloten die er voor zorgt dat de luchtdruk in het containment lager is dan de luchtdruk buiten het containment. Op deze manier blijven eventueel vrijgekomen asbestvezels binnen de afgeschermde ruimte. Ook word er een douchesluis aan het containment gekoppeld waardoor onze medewerkers met hun beschermende kleding het containment kunnen betreden en verlaten, zonder dat er asbestvezels in het milieu terecht kunnen komen.

Buitensanering asbest

Bij een buitensanering kan geen luchtdichte ruimte worden gemaakt. Onze medewerkers werken echter wel met beschermende kleding aan en maken ook gebruik van een (mobiele) douchesluis. Het werkgebied waarbinnen het asbest moet worden verwijderd wordt ruim afgezet. Bij het daadwerkelijk verwijderen ligt de nadruk op het zo veilig mogelijk demonteren, verpakken en afvoeren van het asbest.

Eindcontrole asbestsanering

Om te kunnen waarborgen dat het asbest goed is verwijderd moet er na elk asbestverwijderingswerk, maar voordat er met andere werkzaamheden wordt begonnen, een onafhankelijk laboratorium controleren of wij ons werk goed hebben uitgevoerd. Dit doen zij middels een visuele controle. Bij een binnensanering maken zij tevens gebruik van een luchtmeting. Dit alles om te controleren of het gebied waarbinnen het asbest is verwijderd schoon is. Indien gewenst kan Man&Mach deze eindcontrole voor u verzorgen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden in uw situatie zijn? Bel ons gerust voor een afspraak: 0512 – 54 44 45! Of maak een afspraak online.
Wij nemen dan geheel vrijblijvend contact met u op.