Uitvoeringsregeling Verwijdering Asbestdaken Drenthe van kracht

De provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld om het verwijderen van asbestdaken in de provincie Drenthe te stimuleren. Voor particulieren en bedrijven stelt de provincie goedkope leningen beschikbaar. Gezien het tekort aan personeel is de verwachting dat de wachttijd voor een asbestvrij dak gaat oplopen. En naarmate het drukker wordt, wordt het moeilijker om werkzaamheden gedaan te krijgen voor 2024. Er ontstaat ook druk doordat sommige verzekeraars asbestdaken niet meer willen dekken in hun polis.

Lees meer:

Interview RTV Drenthe

Uitvoeringsregeling Verwijdering Asbestdaken Drenthe