SamenZONderAsbest

Samen opwekken, samen profiteren, nu is de tijd om te saneren!

 

Eigenaren van asbestdaken in Groningen die saneren krijgen dakhuur uit coöperatieve zonnepanelen: SamenZONderAsbest.

Na het succes in Friesland is deelname aan SamenZONderAsbest nu in de provincie Groningen mogelijk voor nog meer eigenaren van asbestdaken. Door een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen heeft de provincie het project uitgebreid met 100 extra SamenZONderAsbest daken!

In SamenZONderAsbest projecten werken dak eigenaren en burgers samen om de energietransitie en de sanering van asbestdaken te stimuleren. Voor de dakeigenaar betekent dit dat de sanering van zijn asbest geen kostenpost meer is, maar een investering die terugverdiend wordt. Naast huurinkomsten (15 jaar) profi teert de dakeigenaar ook van een deel van de stroomopbrengsten. Bovendien wordt de gehele installatie na 15 jaar eigendom van de dakeigenaar die dan nog minimaal 10 jaar alle opgewekte stroom kan verkopen. De extra stijging van verzekeringspremies vanwege asbest gaat aan de dak-eigenaar voorbij en het dak staat er voor jaren weer mooi op!

Om te bepalen of jouw dak (o.a. qua sterkte en ligging) geschikt is wordt er een dakcheck uitgevoerd. Dakchecks zijn gratis. Of je voor een dakcheck in aanmerking komt wordt bepaald aan de hand van jouw aanmeldformulier. Wil je ook investeren in de sanering van je dak door deel te nemen aan SamenZONderAsbest?

Meld je dan nu aan via www.samenzonderasbest.nl.

SamenZONderAsbest wordt uitgevoerd door ECoop, bureau voor de coöperatieve energietransitie. Voor de sanering van je asbestdak kun je uiteraard bij ons terecht!