Renovatie boerderij Usquert

Dakrenovatie boerderij Usquert

Man&Mach heeft het dak van deze boerderij compleet gerenoveerd. De asbesthoudende golfplaten zijn verwijderd en het onderliggende riet is verwijderd.

Aangetast hout is vervangen en het gehele dak is uitgevlakt. Als laatste zijn nieuwe golfplaten gemonteerd.