Inzet MiniContainment

Voor woningcorporatie Nijestee saneren we asbesthoudende beplating op de zolder van woningen. Hiervoor gebruiken we de innovatieve methode van MiniContainment. Niet alleen prettiger voor onze saneerders maar ook nog eens een kostenbesparing voor de opdrachtgever omdat er een dure eindmeting wordt uitgespaard.

MiniContainment woningcorporatie