Daksanering met koeien in stal Rasquert

Voor de asbestsanering van deze ligboxenstal hebben wij in overleg met de agrarisch ondernemer een totaaloplossing bedacht. In de ligboxenstal waren ongeveer 150 melkkoeien aanwezig, die niet naar buiten konden omdat zij gemolken worden door een robot. Daarbij zijn de dieren nog nooit buiten geweest. Man&Mach heeft voor de sanering aan de binnenzijde van de stal alles dichtgemaakt met dekzeilen. We hebben deze dekzeilen aan de onderzijde van de gordingen bevestigd, zodat de binnenzijde van de schuur gescheiden is van de buitenzijde. Door deze werkwijze kunnen de koeien in de stal blijven tijdens de sanering.