Asbestsanering monumentaal pand in Groningen

Voor aannemingsbedrijf Doornbos hebben we 177 m2 dakleien van een monumentaal pand in de binnenstad van Groningen gesaneerd. Daarnaast hebben we twee asbesthoudende schoorstenen verwijderd inclusief de asbesthoudende beplating in de CV ruimte.