Man&Mach saneert als eerste in Nederland dorpels met MiniContainment

Onze asbestspecialisten saneren als eerste in Nederland met MiniContainment asbesthoudende dorpels uit badkamers van ruim 20 woningen van woningcorporatie Wierden & Borgen in Sauwerd. Dankzij deze nieuwe innovatie om asbest veilig, snel en compact te saneren kunnen bewoners gewoon thuisblijven tijdens de sanering. Asbesthoudende vensterbanken, vloerluiken, leidingen en hitteschilden werden eerder al met MiniContainment gesaneerd, maar het saneren van dorpels met MiniContainment is in Nederland nog niet eerder uitgevoerd.

Bij een MiniContainment wordt een klein doorzichtig frame over het te saneren object geplaatst. Via handschoenopeningen kunnen de specialisten hun werk doen zonder dat ze blootgesteld worden aan vrijkomende asbestvezels. De overlast is minimaal. En witte pakken en maskers zijn niet nodig, waardoor het werk een stuk prettiger en efficiënter wordt.

Voor ons als asbestspecialist, maar ook voor het inspectiebureau en de bewoners heeft deze methode veel voordelen. Directeur Sjoerd Kuiper verwacht dan ook dat met name woningcorporaties eerder zullen besluiten tot het saneren van de verschillende asbesttoepassingen in woningen. Dit sluit perfect aan bij de doelstelling van Man&Mach om gezamenlijk te werken aan een gezonde en veilige woon- en leefomgeving.