Fiscale regelingen bedrijven

INFORMATIE FISCALE REGELING

 

Per 2016 zijn de fiscale regelingen op asbestsanering behoorlijk versoberd.

Eventuele verplichtingen die aangegaan zijn in 2015 kunnen nog tot drie maanden na aangaan van de verplichtingen gemeld worden onder de regeling van 2015.

In 2016 gelden de volgende fiscale regelingen:

Alleen sanering asbestdak

Geen fiscale voordelen meer mogelijk onder de regeling van 2016

Isolatie

Isolatieplaten die geplaatst worden ter vervanging van daken komen in aanmerking voor 58% Energie Investeringsaftrek en gangbare afschrijving (niet versneld), mits de isolatiewaarde met minimaal 2,00 m2 K/W toeneemt

Alléén Zon PV installatie
58% Energie Investeringsaftrek en gangbare afschrijving (niet versneld) over investering zonnepanelen bij investering in panelen met minimaal een gezamenlijk piekvermogen van 25 kW.

VOORWAARDEN FISCALE REGELINGEN

 

Isolatie

 • Het moet gaan om verbetering van de isolatie van bestaande gebouwen
 • De som van de warmteweerstand (R-waarde) moet minimaal toenemen met 2,00 m2 K/W t.o.v. de oude situatie.
 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500,-.
 •  Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
 • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Zon PV installatie

 • Het moet gaan om een investering in zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kW.
 • De panelen moeten zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder
 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500,-.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen
 • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden
 • De Energie Investeringsaftrek kan niet gecombineerd worden met een SDE-subsidie.

CONTANTE SUBSIDIEREGELING PROVINCIES ASBEST ERAF/ZON EROP

 

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling is nog beperkt budget beschikbaar!

 • € 4,50 subsidie per m2 asbestdak.
 • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen.
 • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak.
 • Per aanvrager maximaal € 15.000,- subsidie.
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok.
 • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt.
 • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.
 • Aanvragers niet zijnde agrariërs kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten.

NIEUWE SUBSIDIEREGELING VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 

Aanvullend kunt u vanaf 2016 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ook nog profiteren van een nieuwe subsidieregeling. Dit betreft een regeling voor particulieren en bedrijven en is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De subsidie is bestemd voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter.
 • Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Voor de subsidieregeling is t/m 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar. Voor 2016 is het subsidiebudget vastgesteld op 10 miljoen euro.
 • Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres.
 • Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak ingediend.
 • De aanvraag gaat vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak.
 • Voorwaarde bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf zijn uitgevoerd.

De provinciale subsidie “asbest eraf, zonnepanelen erop” kunt u stapelen op deze nieuwe subsidieregeling.

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

 

SDE+-subsidie

Investeert u in zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW-piek dan kunt u in aanmerking komen voor een SDE+ subsidie. Dit betreft een exploitatiesubsidie en is alleen beschikbaar voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of meer.

Provincie Drenthe
Drentse agrariërs kunnen via de Drentse Energie Organisatie een lening afsluiten. Lening € 10.000,- t/m €50.000,- met een looptijd van 5 jr. met rente van 4% of looptijd van 10 jr. met 4%.

Provincie Overijssel
Ondernemers met een bedrijfspand in Overijssel kunnen voor maximaal 75% van het investeringsbedrag een vijfjarige lening    (tussen € 10.000,- t/m € 100.000,-) afsluiten. Lening met een rentekorting van 3% op de tarieven van SVN, met een minimum van 1,5%.