Dé asbestspecialist van het noorden.

Fiscale regelingen bedrijven

INFORMATIE FISCALE REGELING

Alléén sanering asbest dak
36% Milieu Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving over (max. 75 %) investering asbest dak.

Sanering asbest dak + Zon PV installatie
41,5% Energie Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving (max. 75 %) over investering in zon pv.
36% Milieu Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving over (max. 75 %) investering asbest dak.

Alléén Zon PV installatie
41,5% Energie Investeringsaftrek en gangbare afschrijving (niet versneld) over investering zonnepanelen.

VOORWAARDEN FISCALE REGELINGEN

Sanering asbest dak

 • Vervanging van asbesthoudende dakplaten, dakgoten of gevelplaten.
 • Gecertificeerde verwijdering en gescheiden afvoer van het asbesthoudende materiaal.
 • Afvoer en stortkosten van asbesthoudend materiaal komt niet in aanmerking.
 • Kosten voor materiaal / arbeid / verwijdering / inventarisatie komen in aanmerking.
 • Voor de regeling kan maximaal € 30,- per m2 aan dakoppervlak / strekkende meter dakgoot en €15 aan m2 geveloppervlak worden gemeld.

Zon PV installatie

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500,-.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
 • De kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

CONTANTE SUBSIDIEREGELING PROVINCIES ASBEST ERAF/ZON EROP

Voorwaarden

 • € 4,50 subsidie per m2 asbestdak.
 • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen.
 • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak.
 • Per aanvrager maximaal € 15.000,- subsidie.
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok.
 • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt.
 • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.
 • Aanvragers niet zijnde agrariërs kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten.

NIEUWE SUBSIDIEREGELING VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Aanvullend kunt u volgend jaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ook nog profiteren van een nieuwe subsidieregeling. Dit betreft een regeling voor particulieren en bedrijven en is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
• De subsidie is bestemd voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter.
• Particulieren en bedrijven kunnen vanaf 4 januari 2016 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
• Voor de subsidieregeling is t/m 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar. Volgend jaar is het subsidiebudget vastgesteld op 10 miljoen euro.
• Per vierkante meter wordt er 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres.
• Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak ingediend.
• De aanvraag gaat vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak.
• Voorwaarde bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf zijn uitgevoerd.

De provinciale subsidie “asbest eraf, zon erop” kunt u stapelen op deze nieuwe subsidieregeling.

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

Provincie Drenthe
Drentse agrariërs kunnen via de Drentse Energie Organisatie een lening afsluiten. Lening € 10.000,- t/m €50.000,- met een looptijd van 5 jr. met rente van 4% of looptijd van 10 jr. met 4%.

Provincie Overijssel
Ondernemers met een bedrijfspand in Overijssel kunnen voor maximaal 75% van het investeringsbedrag een vijfjarige lening    (tussen € 10.000,- t/m € 100.000,-) afsluiten. Lening met een rentekorting van 3% op de tarieven van SVN, met een minimum van 1,5%.

Wilt u weten wat de mogelijkheden in uw situatie zijn? Bel ons gerust voor een afspraak: 0512 – 54 44 45! Of maak een afspraak online.
Wij nemen dan geheel vrijblijvend contact met u op.